HOTEL RESTAURACJA CAMPARI
ROMAN FERENC
RESTAURACJA ŚWITEZIANKA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Zwiększenie odporności obiektu hotelowego na czynniki losowe poprzez wdrożenie oprogramowania automatyzującego procesy obsługi


Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowych w zakresie cyfryzacji, dostosowanie modelu działalności w wyniku pandemii koronawirusa oraz automatyzacja procesów w przedsiębiorstwie.


Planowane efekty to m.in.:

  • 1. Wdrożenie oprogramowań i środków trwałych w obiekcie
  • 2. Automatyzacja procesów w przedsiębiorstwie
  • 3. Wzrost cyfryzacji w hotelu
  • 4. Wyższej efektywności funkcjonowania hotelu
  • 5. Bezpieczne funkcjonowanie obiektu z zachowaniem reżimu sanitarnego


Wartość projektu: 214 200.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 182 070,00 PLNSfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19